تحلیل استخوان فک و صورت
تحلیل استخوان فک و صورت

تحلیل استخوان فک و صورت

از علل اصلی تحلیل استخوان، از دست دادن یک یا چند دندان است. فضای خالی ایجاد شده مستعد تحلیل استخوان است که با ایمپلنت میتوان از این موضوع جلوگیری کرد.

ادامه خواندن
بستن منو
اجرا شده توسط: همیار وردپرس